מדיניות השימוש

השימוש באתר זה יבוצע אך ורק למטרות חוקיות. לא תינקט כל פעולה העלולה לפגוע בביטחון האתר או לגרום נזק אחר לאתר או לתוכן שלו, כל שכן להפר את זכויות התוכן המופיע בו. ידוע כי אין להוסיף לתוכן, להחסיר ממנו או לשנות אותו. כדי לגשת לתוכן באתר או לחלק מהמשאבים שהוא מציע, יתכן וידרש לספק פרטי רישום מסוימים או מידע אחר. ההתחייבות בעת אספקת המידע היא לכך שיהיה זה מידע נכון, עדכני ומלא. אם מסיבה כלשהי, יתברר כי המידע שסופק אינו נכון, נוכחי או שלם, שמורה לאתר ומפעיליו הזכות לסרב להענקת גישה לאתר זה או לכל אחד מהתכנים והשירותים שלו, ואף לסיים או להשעות את הגישה שלך בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

האתר עשוי לכלול הפניות לאתרים אחרים ועצם ההפנייה אינו מהווה אחריות לאמינותם, עדכניותם, או חוקיותם של אותם אתרים כמו כן, הכללת קישור כלשהו לאתר של צד שלישי אינה מעידה על תמיכה, חסות או המלצה ואלה ניתנים כשירות בלבד. 

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.