״מקרה אחד לצדיק ולרשע״ כך כתוב בספר קהלת בהתייחסות המחבר לתורת הגמול האישי שמקבל אדם כנגד מעשיו, מה שעומד בסתירה כך נראה, לביטוי אחר שאמרו חז״ל: "במידה שהאדם מודד, בה מודדין לו (משמים)“. ואולי לא, אולי אין פה סתירה. ״מידה כנגד מידה״ כך אנו יודעים הכוונה היא לשכר, לגמול אותו מקבל אדם כנגד מעשיו. אם יהיו אלה רעים – יוחזר לו באותה מידה רע, ואם יהיו אלה טובים – יוחזר לו באותה מידה – טוב. יחד עם זאת, לפי האמונה הרווחת ביהדות ולפי הרמב״ם, כוונת הדברים היא ששכרו של אדם כנגד מעשיו יוחזרו לו רק בעולם הבא ולא בעולם הזה. מה שיכול אולי להסביר את הביטוי: ״צדיק ורע לו, רשע וטוב לו״ – כלומר, אין אנו יכולים באמת לדעת למי טוב ולמי רע, מי חטא, מה גודל חטאו ומה מגיע לו כנגד, ואל לנו לשפוט הענין מנקודת מבטינו האישית בעולם הארצי אלא להשאיר זאת בידי שמיים.

אסטרטגית ׳מידה כנגד מידה׳, הינה אסטרטגיה מתבקשת בה רובנו נוקטים כמעט מתוך אינסטינקט. אם בדרך הקלה או הקשה – רובנו מגיעים יום אחד לתובנה שאין הישג משמעותי אותו אנו יכולים להשיג לבד. בחיים כך אנו למדים, תמיכה, עזרה, שותפות, הינם משאב קריטי להצלחה ולמימוש עצמי, ובעצם לכל התקדמות משמעותית שאנו רוצים להשיג בכל מישור בחיים. מתוך ההבנה הטבעית הזו אליה אנו נולדים, ולא משנה כמה פעמים אנו פועלים מתוך אגו להרחיק אותה מעלינו – היא תמיד תוכיח לנו שבדיוק במקום בו אנו צריכים עזרה – אנו צריכים להיות מוכנים לעזור. את היחס אותו אנו רוצים לקבל אנו נדרשים להעניק וכן הלאה. אסטרטגית ׳מידה כנגד מידה׳ היא תנאי בסיס לקיום כל מערכת יחסים, ובעצם לכל תנועה שאנו שואפים אליה באופן פרטי או קבוצתי.

בשנים האחרונות, אנו למדים כי מזג האויר הלא יציב שפוקד את העולם, עומד כנגד מעשי האדם בפרט ובכלל. מגיפת הקורונה ועם דגש על כל גל וכל וריאנט – מגיעים גם הם כנגד מעשינו באותו ענין ועל כן, אם אנו שואפים לבריאות – עלינו לפעול למען כך ולאמץ את הנחיות הבריאות הנדרשות מאתנו, ככל שנפעל כנגדן, כך נרחיק מעלינו את הטוב ונשהה יותר זמן ברע. כמו כן, ׳מידה כנגד מידה׳ בשום מקרה אינה מתייחסת לאדם הבודד ולמעשה אחד, שהרי אין אדם אחד שיעשה מעשה אחד וזה לא ישפיע על כמה וכמה אנרגיות בסביבה שלו, על כן, גם המידה שתוחזר לו תפגוש את אותן אנרגיות מקיפות, וזה יהיה ההסבר מדוע לפעמים אדם עלול לסבול ממעשיהם של אחרים על לא עוול בכפו.

בעומק הביטוי של ׳מידה כנגד מידה׳, מידה היא לא רק מעשים ומילים אלא גם אנחנו בני האדם כפרט וכקבוצה. כנגד ההוויה שלנו כפי שהיא משתקפת לכל דבר העומד מולנו – כך אנו נקבל אותה חזרה בהשתקפות המציאות. אם נחשוב רע יהיה לנו רע, אם נהיה אופטימיים הדרכים יראו פתוחות בפנינו וכן הלאה, וכנ״ל לגבי ההוויה שלנו במלואה – אם אנו אנשים ׳רעים׳ או ׳טובים׳ כך נמצא את עצמנו מוקפים בסביבה דומה. כפי שכתבתי במאמר: כמו שלמעלה כך למטה, בקבלה אנו למדים כי החיים כאן למטה בעולם הארצי הם השתקפות של המימד הרוחני אותו אנו תופסים בחיינו, העולם שלמעלה. כשאנו מאמינים שיש כח עליון, גדול מאיתנו ששומר עלינו – אין בנו פחד. וכשאנו יודעים שיש מי שרואה את מעשינו, יודע את מחשבותינו ושופט אותם לטוב ולרע – אנו מפחדים לטעות בבחירה שגויה וחלילה להיכנע ליצר הרע. ׳מידה כנגד מידה׳ היא דרך חיים, אסטרטגית פעולה אנושית אינסטנקטיבית שככל שנאמין בה, תשרת אותנו כפרט ואת העולם ככלל. אפשר לומר שזו אסטרטגיה נהדרת למימוש אחדות.

כך אם אנו רוצים שיהיה לקרובים שלנו, לסביבה בה אנו חיים טוב, אנו חייבים לפעול מול אותם אנשים ובאותה סביבה במידה טובה בעצמנו כפרט. לא יכול להתקיים ׳טוב׳ עבורם אם המידה שתוחזר אלינו תהיה ׳לא טובה׳ והם יאלצו לסבול מעצם היותם במעגל הקרוב אלינו. ככל שנבין שהאחריות לטוב ולרע מוטלת על כתפי כל אחד ואחת מאתנו, ונבין כי כל מעשה, מילה ומחשבה שיוצאת מאתנו יש בה להשפיע על אחרים – נלמד את משמעות הבטוי לעומקו ונבין שדבר בחיינו לא באמת קורה סתם.

וכן. כפי שאמר הרמב״ם יתכן כי נפעל במידה טובה ואת הגמול על כך נחווה בעולם הבא. או אם תרצו בעולם הרוחני שהוא נגיש לנו בכל שלב בו נבחר. אותו עולם של אמונה, בו יש הסבר לכל דבר, דרך, נחמה ובעיקר סיפוק אדיר ומשמעות מלאה שמספקת אושר גדול מכל כך מעט.

רק ברגעים הכי גדולים של החיים, אנו מבינים כמה מעט אנו צריכים.

וכנגד מידה של תמיכה, אהבה ללא גבול ושותפות דרך לאורך תקופה ארוכה – מספיק יהיה יום אחד של הרגשה טובה, חיוך, הכרה, תקווה להחזיר לנו באותה מידה, ואין לי כל ספק כי כולנו מכירים לא מעט רגעים כאלה מחיינו הפרטיים, אז המשיכו בטוב, שאפו לטוב, האמינו כי כל דבר לטובה ויהיה טוב.

אמן.

מידה כנגד מידה

מידה כנגד מידה

״מקרה אחד לצדיק ולרשע״ כך כתוב בספר קהלת בהתייחסות המחבר ...

הנסתר הוא הגלוי

הנסתר הוא הגלוי

לא סתם אומרים: מים חיים

לא סתם אומרים: מים חיים

לכל אדם יש חג

לכל אדם יש חג